Coaching

om te ervaren wat jou beweegt

De juiste vliegroute wanneer je:

 • gewoon de behoefte hebt om bepaalde aspecten uit je werk of privé-situatie te spiegelen en gevoed wilt worden in persoonlijke groei of bij het realiseren van jouw verlangen en ambities;
 • een specifieke coachvraag hebt rondom werk of leven, iets wat je belemmert om jezelf te zijn, gebeurtenissen die je telkens weer lijken te overkomen en veel van jouw energie en welzijn vragen;
 • merkt dat specifieke thema’s het welzijn, functioneren en effectiviteit van jezelf of van je team/medewerkers beïnvloeden en mogelijk zelfs ondermijnen. Misschien wordt vertrouwen niet gevoeld, is er disbalans in orde en respect of komt het team – en/of specifieke teamleden – te weinig tot bloei qua samenwerking en resultaat.
 • op een liefdevolle manier in beweging wilt komen, waardoor lichaamswijsheid, innerlijk weten en invoelend vermogen zich tonen;
 • naast het denken, meer in contact wilt komen met je gevoelswereld, hieraan ruimte wilt geven  en je gevoel wilt inzet bij het vormgeven van je leven
 • in directe verbinding wilt komen met je talenten, kracht en (innerlijke) hulpbronnen en en ook de patronen, gewoonten en belemmeringen wilt leren kennen, die je mogelijk beperken bij het inzetten van je persoonlijke rijkdom;
 • jezelf wilt voeden in persoonlijke groei, door negatieve ervaringen te verwerken en een plek te geven;
 • de essentie van jezelf en/of je omgeving wilt ervaren, bewust zijn wilt vergroten en uit belemmerende concepten en percepties wilt stappen;
 • nieuwe (innerlijke) bewegingen mogelijk wilt maken en wilt ervaren welke dit zijn en wat daarvoor nodig is en hoe het voelt om het aan te gaan.

Volgende stap?

Neem direct vrijblijvend contact met mij op.

Contact opnemen

Ik bied in mijn coaching precies die elementen, die ervoor zorgen dat jij de volgende stap zet, verlangen vorm geeft en bestemming bereikt. Zo ontstaan ervaringen die een diepe en blijvende indruk achterlaten.

Ik doe dit 1-op-1, in workshops of specifieke opdrachten, voor bedrijven en particulieren en altijd op maat qua inhoud, tijd en beschikbare middelen

Bel of mail voor een kostenvrij kennismakingsgesprek.  We verkennen je vragen en behoeften. Ik eindig het gesprek met een kort voorstel over de mogelijke aanpak. Thuis denk je erover na of vraagt gelijk om een offerte.  Daarna gaan we samen aan de slag

 

Personal coaching

 • We kijken in basis naar jou als persoon in verbinding met jezelf en jouw omgeving.
 • Tijdens deze begeleiding wordt ingegaan op vragen als wie je werkelijk bent, wat je waardevol en belangrijk vindt in jouw leven, waar je naar op zoek bent en welke plek je inneemt/wilt innemen in het geheel.
 • Ook de thema’s die jouw belemmeren komen aan de orde.  Alles mag er zijn en gezien worden.
 • De component “werk” kan hieraan toegevoegd worden, wanneer eventuele persoonlijke thema’s ook effect hebben op de uitvoering van jouw werk en/of vaardigheden en competenties versterkt mogen worden.

 

Management coaching

 • Dit is eigenlijk personal coaching aangevuld met aandacht voor de manier waarop jij jouw rol als manager of leidinggevende vervult en voedend bent voor jezelf en voor de mensen die met jouw werken en zijn.
 • Eventuele thema’s die je blokkeren in de uitvoering van je functie worden belicht, onderzocht en competenties worden versterkt.
 • Je gaat ook bewust ervaren wat jouw authentieke leiderschapsstijl is: hoe ben je met jezelf verbonden en hoe verbind je van daaruit met de ander. Deze verbinding stelt je namelijk in staat om mensen mee te krijgen .
 • Authenticiteit leren ervaren: echtheid en oprechtheid over wie je bent, wat je kunt en wat je beweegt.
 • Dit alles uiteraard in relatie tot de context  waarin je werkt en het systeem waarvan je deel uitmaakt.

 

Team coaching

 • Bij team coaching wordt een team of organisatieonderdeel begeleid in hun proces van ontwikkeling.
 • Thema’s uit personal en managementcoaching kunnen aan de orde komen wanneer we teambreed bezig zijn.
 • Daarnaast wordt gerichte aandacht gegeven aan bijvoorbeeld onderlinge conflicten, spanningen binnen het team, verbetering van communicatie en de plek van teamleden, hiërarchie,  leiding binnen het team of belemmerende patronen die in het team spelen.
 • In alle gevallen worden bijeenkomsten met de individuele teamleden en het team als geheel vorm gegeven, zodat het gehele systeem en de afzonderlijke systeemonderdelen gezien worden en hun plek kunnen innemen.

 

Hoe doen we dat

Uiteraard is het mogelijk om met thema’s en/of situaties aan de slag te gaan gedurende één los coachinggesprek. In de praktijk blijkt dat veel mensen de behoefte hebben om gedurende een langere periode  met mij samen te werken in een zgn. coachingstraject, waarin de volgende elementen aan bod komen.

 • In de kennismaking gaan we samen op “verkenningstocht” om te ervaren wat je beweegt, wat je mist, wat je belemmert, waar je verlangen naar uit gaat.   Welke behoefte heb je qua groei of verandering en waarom lukt dit niet “spontaan”.  Dit kan gaan over gedrag, gedachten, gevoelens, energie, niet kunnen inzetten van specifieke vaardigheden en/of een combinatie hiervan.  Noot: Bij teams worden de ‘verkenningstocht’ eerst gemaakt met de opdrachtgever en daarna met alle individuele teamleden.
 • Aan de hand van onze verkenningstocht en alles wat we zijn tegengekomen, stippelen we in grote lijnen een route uit, die jou en/of je team “vervoerd van waar je bent naar waar je wilt wezen”.  In een routebeschrijving kunnen de processtappen worden weergegeven en kan ook beschreven worden welke methodieken en werkvormen worden ingezet. Noot:  we kunnen een routebeschrijving maken, maar alleen wanneer daar behoefte aan is maken we een routeplan. Vaak vertrouwen we op ‘het gewoon gaan doen’ in combinatie met de kracht van het coachingsproces zelf. Dit vraagt om ruimte voor het natuurlijk verloop van het groeiproces, het creëren van ervaringen en laten ontstaan van nieuwe mogelijkheden ofwel een organisch proces, dat niet aangestuurd moet worden door een strak (route) plan.
 • Gedurende een aantal maanden volgen er  coachingsbijeenkomsten met jou of (bij teamcoaching) met de teamleden.  In deze bijeenkomsten wordt in de beginfase casuïstiek ingebracht: situaties waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt. Met behulp van verkenning, theorie, oefenen, ervaren van ander/nieuw gevoel of gedachten of gedrag,  kom je op het spoor van effectievere alternatieven.
 • Vervolgens ga jij of gaat het team verder met het in praktijk brengen van het nieuwe spoor. In deze fase wordt veel gereflecteerd op “oefenen van het nieuwe” in de praktijk. Wat voelt en gaat goed, waar mag het anders, stil staan bij succes en blij zijn met dat wat ook tussendoor al “bereikt” is.  Positief waarderen is optimale voeding voor verdere groei.  Op deze wijze kom je stap voorstap tot realiseren van verlangen en bereiken van bestemming.

Werkwijze

Een coachingstraject bestaat uit 5 tot 10 bijeenkomsten, van ca 2 uur. Het is volledig toegesneden op de ontwikkelvraag. Elk traject is een mix van ervaren, leren, doen, praktijk, theorie, modellen en meer. Vaak is oefenen in de praktijk gedurende langere tijd een wezenlijk onderdeel van de coaching, want ontwikkeling en groei en zeker het veranderen van gewoonten, vraagt om tijd én aandacht. Het blijft dus niet bij theorie en snelle stappen. We gaan voor het integreren van nieuwe ervaringen en vaardigheden, zodat het resultaat diepgaand, effectief en duurzaam is.

Volgende stap?

Neem direct vrijblijvend contact met mij op.

Contact opnemen