Loopbaan begeleiding

om in beweging te komen

De juiste vliegroute wanneer je:

 • concrete loopbaan- of ontwikkelingsvragen vragen hebt, waarover je geadviseerd wilt worden;
 • je afvraagt of dit nu alles is. Misschien wel omdat je zonder bewust te (kunnen) kiezen na school in werk bent gerold en nu wilt ervaren wat nog meer of beter bij je past;
 • wel een baan hebt die OK is en toch meer zingeving, plezier, groei en ontwikkeling uit je werk en jezelf wilt halen;
 • op uitnodiging van je werkgever in- en/of externe mobiliteitsopties wilt verkennen of employability wilt vergroten;
 • merkt dat je vast dreigt te lopen in je huidige baan en wilt onderzoeken hoe de volgende stap, binnen of buiten het bedrijf, eruit kan zien.
 • door reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke- of bedrijfsomstandigheden een loopbaanombuiging wilt vormgeven richting een duurzame toekomst.

Ik bied in mijn loopbaanbegeleiding precies die elementen, die ervoor zorgen dat jij de volgende stap zet, verlangen vorm geeft en je bestemming bereikt. Zo ontstaan ervaringen die een diepe en blijvende indruk achterlaten.

Ik doe dit voor bedrijven en particulieren en altijd op maat qua inhoud, tijd en beschikbare middelen.

Bel of mail voor een kostenvrij kennismakingsgesprek.  We verkennen je vragen en behoeften. Ik eindig het gesprek met een kort voorstel over de mogelijke aanpak. Thuis denk je erover na of vraagt gelijk om een offerte.  Daarna gaan we samen aan de slag.

Volgende stap?

Neem direct vrijblijvend contact met mij op.
PERSONAL SCAN:  vraag en antwoord in beeld (1 of meerdere bijeenkomsten.)

 

De volgende elementen worden los én gecombineerd aangeboden aan individuen en organisaties.

 

 • Advisering voor aanpak van specifieke vaak incidentele loopbaan en/of ontwikkelingsvraagstukken, vanuit je rol als medewerker of manager.
 • DISC Gedragsanalyse voor inzicht in gedrag en reactie op omgeving,
 • DISC Waardenanalyse voor inzicht in Persoonlijk en/of Organisatie-Waarden-Patroon
 • Intelligentieonderzoek voor objectieve meting van werk- en denkniveau
 • Compleet psychologisch onderzoek en/of assessment om potentieel te meten of geschiktheid voor een functie te toetsen

 

Werkwijze

 

We maken één afspraak of meerdere afspraken, afhankelijk van je doel.  De tijd die we per bijeenkomst nodig hebben varieert ook per doel.  Vooraf worden hierover afspraken gemaakt, zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat het resultaat is.

 

 

 

LOOPBAANREFLECTIE:  verleden, heden en toekomst in beeld (vier tot 8 bijeenkomsten).

 • Inzet van 1 of meerdere diensten uit de Personal Scan.
 • Reflectie op ontwikkelingen in werk en leven door alle levensfasen. Effecten van gemaakte keuzes, gevolgde patronen en strategieën worden zichtbaar en vergeten talenten worden herontdekt.
 • Inzicht in natuurlijk en ontwikkeld gedrag in werk en leven. Wat is effectief gedrag in relatie tot omgeving en werk. Hoe ga je om met mogelijke verschillen. Ook wordt inzichtelijk wat stress geeft, energie kost en hoe dit anders kan.
 • Inzicht in talenten, capaciteiten, waarden, (belemmerende) strategieën en leidende principes.
 • Leren waarderen – nu en later – van alles wat goed is en goed gaat. Positief (leren) waarderen tijdens het hele proces is essentieel.
 • Versterking en inzet van eigen Groei-vermogen en krachten, zodat je actief stappen zet, verlangens naleeft en bestemming bereikt.
 • In kaart brengen wat er concreet moet gebeuren en welke hulpbronnen je kunt inzetten om jouw wensen en behoeften te realiseren.

 

Werkwijze

In het traject staan tweewekelijkse bijeenkomsten van ca. 2 uur centraal. Deze frequentie kan op maat worden aangepast. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijksituaties en/of thuis voorbereide opdrachten. Dit vraagt  per bijeenkomst ca. 5 tot 10 uur voorbereidingstijd van jou.  Daarnaast kan ook mail- en telefooncontact worden ingezet om op maat en op tijd te kunnen faciliteren.

LOOPBAAN OMBUIGING:  de route van werk naar werk  (ca 20 bijeenkomsten)

 

 

Op de route kom je twee fasen tegen: 

1.  Naar binnen kijken:     verwerking van de ontstane situatie, persoonlijke analyse en ervaren hoe jij je werkende leven wilt gaan invullen

2.  Naar buiten brengen:  jezelf aan de buitenwereld laten zien in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt,  onderzoeken waar je het werk kunt vinden dat jij wilt doen                                                     en daarna de arbeidsmarkt ‘bewerken’, zodat je krijgt waar je naar verlangt

 

 

Fase 1 Naar binnen kijken

 • Inzet van vele elementen in uit de route Loopbaanreflectie en Personal Coaching
 • Verwerking van ontslag en verlies van werk (als dat speelt), inzicht in de ontstane situatie en afscheid nemen van dat wat was, zodat ruimte ontstaat voor wat komt.
 • Wanneer gewenst: begeleiding in het contact met je organisatie, om – met respect voor elkaars behoeften en belangen –  vertrek-afspraken te maken.  Bij arbeidsongeschiktheid kan ook het proces van ziekte naar herstel, worden begeleid.
 • Zelfonderzoek- en reflectie: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.  Alle talenten worden gezien, competenties, vaardigheden, IQ, EQ en BQ.
 • Oriëntatie op mogelijkheden, kansen en bedreigingen, analyse van de arbeidsmarkt en werkvormen: baan, interim, ZZP, freelance of onderneming.
 • Samenstellen van het ideale zoekprofiel, jouw unieke aanbod, goed zicht op je doelgroep en een plan om jouw dromen te realiseren.

 

Fase 2 Naar buiten brengen

 • Sollicitatievoorbereiding: samenstellen eigentijds presentatiemateriaal zoals pitch, CV, motivatiebrief, profielen op Social Media en vacatureanalyse.
 • Presentatie op de arbeidsmarkt: oefenen met netwerken,  netwerk opbouwen en onderhouden, sollicitatievaardigheden. Kortom:  jezelf kunnen onderscheiden       door houding en gedrag en toch jezelf blijven.
 • Marktbewerking en verwerven baan : solliciteren in al zijn facetten, waardoor de markt je succes gunt. Inzet van Intermediairs, Recruiters, Bureaus, Internet en Social Media in het proces
 • Begeleiding bij bepaling arbeidsvoorwaarden, contractvormen en optioneel coaching on the job tijdens de proeftijd.

 

Werkwijze en planning

In fase 1 van het traject staan de 2-wekelijkse bijeenkomsten van ca 2 uur centraal. De frequentie kan op maat worden aangepast. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijksituaties en/of thuis voorbereide opdrachten. Dit vraagt van jouw per bijeenkomst ca 5 tot 10 uur voorbereidingstijd.

In Fase 2 kan de frequentie van de bijeenkomsten lager zijn, omdat je zelf tijd nodig hebt om te netwerken en solliciteren. De voorbereidingstijd in dit deel kan oplopen tot 15 uur per week.

In beide fasen wordt je ondersteund door mail- en telefooncontacten om op maat en op tijd te kunnen faciliteren.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte, beschikbare middelen, gewenste looptijd en varieert van ca 9 tot 15 maanden.

 

 

Volgende stap?

Neem direct vrijblijvend contact met mij op.