WIYS Walking-In-Your-Shoes

                                                                                                                                              “Je kunt pas écht weten wat mensen beweegt,

                                                                                                                                               als je een tijd in hun schoenen hebt gelopen”

 

                                                                                                                                                                                                                

MET WIYS DIRECT ERVAREN WAT JE BEWEEGT

 

WIYS is een afkorting van Walking-In-Your-Shoes, een systemische begeleidingsmethodiek die al zo’n 30 jaar wereldwijd wordt toegepast door coaches, therapeuten, mediators, organisatieontwikkelaars, systemisch werkers, spiritueel begeleiders, teambuilders, healers, creatieve werkers, artsen, ondernemers en vele andere professionals. 

Als internationaal gecertificeerd Trainer en Facilitator zet ik me sinds een aantal jaren met passie in, om de methodiek in Nederland toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en ben verbonden met collega’s in Nederland, wereldwijd en met de co-founder van deze prachtige methodiek Joseph Culp.   

WIYS is een verrassend ongecompliceerde liefdevolle manier om uit je hoofd te komen en naar je gevoel, je lichaam, je innerlijk weten te gaan en informatie op celniveau te verkennen. Je leert jezelf op een dieper niveau kennen, want WIYS maakt zichtbaar en voelbaar wat jouw van binnen écht beweegt. Op deze manier geeft de  WIYS-methode een stem aan je lichaam, je ziel en de vele ingrijpende betekenisvolle gebeurtenissen in onze levens

Tijdens WIYS krijg je inzicht in persoonlijke kracht, authentieke zijn, talenten, potentie en innerlijke hulpbronnen. Ook patronen, kernovertuigingen en oude wonden die je mogelijk belemmeren, laten zich zien.  Zodanig dat je kunt herstellen, levenskracht weer kan stromen en jij  tot je recht kunt komen, het mooiste uit jezelf kunt halen en stappen kunt zetten om te leven zoals jij dat wilt.

Met gemak en een grote dosis liefdevolle aandacht, kan bijna elk denkbaar thema met WIYS worden belicht en verlicht. Een zeer uitgebreid pallet aan thema’s, vragen en situaties kan gelopen worden rondom: werk, leven familie, voorouders, liefde, ziekte, herstel, relaties, trauma, persoonlijke doelen, zakelijke projecten, organisatie en team, geld, succes, samenwerking, keuzeprocessen, creatieve uitingen, archetypes, hulpbronnen, rolmodellen, dromen, maatschappelijke  vraagstukken, astrologische- en universele thema’s, dieren en meer, veel meer.  Deze thema’s kun je met WIYS onderzoeken en ervaren wat mag gebeuren om energie weer weer te laten stromen, levenskracht te voelen en (innerlijk) te bewegen.

De methodiek is makkelijk toepasbaar en kan bijzonder goed ingezet worden in combinatie met andere methoden en technieken. Daardoor kan het in elke beroepspraktijk geïntegreerd worden. Het is inzetbaar voor individuele begeleiding en groepsprocessen en daarnaast is het – voor mensen die veel met deze methode werken – ook geschikt als zelf-hulp-methode. 

 

Resultaten

 

Mensen die samen met mij de methodiek ervaren, voelen zich gezien, begrepen en erkend. Ze vertellen dat ze een diep gevoel van compassie ervaren en een grote verbondenheid met hun innerlijk weten.  Ze geven aan dat WIYS hun verbind met datgene wat tot dan toe verborgen was gebleven,   met een diepgaand blijfend resultaat.

Daarnaast genieten mensen van andere voordelen die de methodiek biedt: versterking van intiïtie, groter mededogen met zichzelf en anderen, contact met de ether (het wetende veld) en alle informatie die daarin is opgeslagen, versterking van boven-zintuigelijk waarnemen, verbondenheid, volledig aanwezig kunnen zijn (precense),  helderheid over de betekenis van lichamelijke waarnemingen (felt sence), inzicht in vervolgstappen, visie op de toekomst, gezonde autonomie, sprituele transformatie, directe steun van hulpbronnen en een sterk gevoel van één-zijn met zichzelf en anderen.

 

DE METHODIEK

 

Daar waar veel methoden gericht zijn op denken, weten vanuit het hoofd en zintuigelijk waarnemen, maakt WIYS gebruik van ons natuurlijk vermogen om met elkaar te verbinden, de ander of het andere aan te voelen en waar te nemen op een andere manier dan alleen met onze zintuigen.   WIYS combineert op liefdevolle wijze lichaamswijsheid, innerlijk weten, one-ness, dieptepsychologie, compassie, mindfullness en zelfonderzoek. Het activeert ons zelfherstellend vermogen en sluit aan op onze diepste zielewens om terug te keren naar heelzijn en heelheid.

Het toont verwantschap met systeemopstellingen en werkt veelal met één representant.   Wanneer de methodiek wordt toegepast in een sessie, heet dat Lopen (Walking in your Shoes) .  De duur van een Loop kan variëren van een paar minuten tot een half uur, mede afhankelijk van het onderwerp en wat zich manifesteert tijdens de Loop. 

 

WIYS in de praktijk, hoe loopt dat?

 

Wil je dit echt weten, dan moet je het doen!   WIYS is een ervaringsgerichte methodiek . Net zoals “de smaak van water” niet uit te leggen is en allen maar ervaren kan worden door het te drinken.  

Hier volgt toch een beknopte uitleg van het WIYSproces, om een beeld te geven:

De sessie (hierna de Loop genoemd) start, nadat de WIYS begeleider samen met degene die een vraag inbrengt, heeft bepaald waar de Loop over gaat.  De Loper “stapt” als het ware in de schoenen van het thema of de vraagstelling.  Door gewaarwording en beweging te combineren komt de Loper op een dieper niveau van inzicht en een hoger niveau van (zelf)compassie. De begeleider stemt liefdevol en aandachtig af op het proces zonder te sturen, beïnvloeden, interpreteren of naar een doel op oplossing te werken.  De Facilitator brengt de Loper dieper in de gewaarwording door gericht vragen te stellen die zijn afgestemd op de Loper en dat wat de Loop toont.  De  Loper ervaart een shift in bewustzijn en toont fysiek, energetisch en emotioneel datgene wat bij het gelopen thema of vraagstelling hoort.  Het lichaam komt door te ervaren direct bij het innerlijk weten, zonder afgeleid te worden door het denken.   Verborgen en/of onderdrukte informatie wordt zichtbaar, onbewuste motieven, patronen en verbanden worden ervaren en dat wat mist of nodig is toont zich.  De Loper voelt dit alles in zijn/haar lichaam en kan daarover makkelijk vertellen zonder erover na te hoeven denken. De Loop komt op een natuurlijke wijze tot een afronding wanneer de Loper laat weten zich vervuld te voelen en zelf ervaart dat afronding kan plaatsvinden.

 

 

De volgende stap

Wil je weten hoe je WIYS persoonlijk kunt ervaren, klik dan op onderstaande contact-button en stel je vraag of kijk de pagina WIYS Workshops en Opleiding 

Volgende stap?

Neem direct vrijblijvend contact met mij op.